ΤΗΛΕΣΤΑΤΙΚΗ - Αξιόπιστες Στατικές Μελέτες

Η ΤΗΛΕΣΤΑΤΙΚΗ είναι μια εταιρία που αναλαμβάνει την εκπόνηση στατικών μελετών για ένα ευρή φάσμα κατασκευών σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, εκμεταλλευόμενη τους νέους ορίζοντες επικοινωνίας και συνεργασίας που παρέχει το διαδύκτιο. Η εταιρία απαρτίζεται από νέους Πολιτικούς Μηχανικούς με ειδίκευση στον δομοστατικό τομέα, γνώστες των σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων.

Εμπιστευτείτε γνώστες και όχι χειριστές των στατικών προγραμμάτων και αποφύγετε τραγικά λάθη με άλλοθι ή συνένοχο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η ΤΗΛΕΣΤΑΤΙΚΗ διαθέτει νόμιμες άδειες λειτουργείας των στατικών προγραμμάτων: Fespa και Fespa Pushover Analysis της Lh Λογισμικής , Fedra και Woodexpress της Runet, Piscina της Μultisoft και το Τοίχος Αντιστήριξης επίσης της Lh Λογισμικής.

Υπεύθυνος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Ζαμπετάκης Μανούσος - Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ονοματεπώνυμο: Ζαμπετάκης Μανούσος

Εκπαίδευση: Διπλοματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Παρακολουθεί το δεύτερος έτος του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές» στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικα (Proficiency) , Γερμανικα (Zertifiκat)

Επαγγελματική εμπειρία: Ελεύθερος επαγγελματίας, μέλος Τ.Ε.Ε. με Α.Μ. 125024. Ασχολείται με την έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπόνηση μελετών ιδιοτικών έργων (τοπογραφικά, αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες, μελέτες πυροπροστασίας και ενεργειακής επάρκειας) και την επίβλεψη ιδιοτικών κατασκευών.

Οικογενειακά κατάσταση: Άγαμος

Οι Υπηρεσίες μας

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

1Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση στατικών μελετών οποιουδήποτε κτιριακού έργου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Εξασφαλίζουμε την ορθολογική μόρφωση του φέροντα οργανισμού βασικός παράγοντας της σωστής αντισεισμικής συμπεριφοράς. Περισσότερα

ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ

2Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση στατικών μελετών κτιρίων με φέροντα οργανισμό από άοπλη, διαζωματική και οπλισμένη τοιχοποιία ενώ υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού της τοιχοποιίας και με άλλα υλικά π.χ. εμφανής στέγη, ξύλινο δάπεδο, υπόγειο, μεμονωμένα υποστυλώματα και δοκάρια. Περισσότερα

ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

3Αναλαμβάνουμε τον υπολογισμό και την διαστασιολόγηση ξύλινων κατασκευών όπως ξύλινων δαπέδων και στεγών, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5 (Σχεδιασμός Ξύλινων Κατασκευών). Περισσότερα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

4Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση στατικών μελετών κολυμβητικών δεξαμενών οποιασδήποτε γεωμετρίας (σε κάτοψη και τομή). Περισσότερα

ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

5Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση στατικών μελετών τοίχων αντιστήριξης τύπου προβόλου η βαρύτητας υπό στατικές και σεισμικές δράσεις σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες. Περισσότερα